top of page
City Sky
אימות פרטי פרויקט בניה

יסודות מעניקה ליווי פיננסי לפרויקטי נדל"ן למגורים.

לאימות מספר חשבון הפרויקט ושמו אנא הזינו את הפרטים הרשומים בשוברי התשלום שברשותכם.
כל השדות חובה, טעות כלשהי בהזנת נתונים באתר תמנע אימות תקין של נתוני הפרויקט.

חפש

מספר חשבון

מספר סניף

יש למלא את כל שדות הטופס
X
סגור

מספר בנק

לא נמצא פרויקט העונה לנתונים שהוכנסו

פרטי הפרויקט

שם החברה

חברת ביטוח

שם הפרויקט

מספר הפרויקט

bottom of page