top of page
הצהרת נגישות

יסודות מחוייבת למתן שיוויון הזדמנויות לאנשים עם צרכים מיוחדים. ולפיכך בוצעו התאמות עיצוביות ומבניות באתר האינטרנט של הקרן על מנת לעמוד בהנחיות הנגישות של ה-World Wide Web Consortium ברמה AA.

להערות והצעות, אנא פנו אלינו: office@yesodot-group.co.il. במידה ונמצאו אזורים לא תקינים או שאינם עונים על דרישות הנגישות, אנא פנו אלינו, ואנו נשמח לפעול לשם שיפור נגישותו של האתר ולהעניק מתן מענה הולם ומהיר.

באתר הותקן תפריט הנגישות המכיל מספר יכולות לשיפור חווית השימוש באתר.

במסגרת פעילות הנגשת אתר האינטרנט בוצעו הפעילויות הבאות:​

 • תכני האתר כתובים בשפה פשוטה וברורה ומאורגנים היטב באמצעות כותרות ורשימות.

 • האתר עוצב בצבעים ניגודיים המאפשרים שימוש מיטבי לכבדי ראייה ועוורי צבעים. בנוסף ניתן לבחור את ניגודיות הצבעים באמצעות בחירה בתפריט הנגישות.

 • התוכן באתר סמנטי. מכיל כותרות מובנות, רשימות, פסקאות, וקישורים.

 • הוגדרו פקדים לטופס צור קשר.

 • תפריט הניווט וההתמצאות באתר פשוטים לשימוש.

 • האתר מותאם לצפייה בסוגי הדפדפנים הנפוצים.

 • האתר הותאם לסביבות עבודה ברזולוציות שונות.

 • ניתן לשלוט בגודל הגופן באמצעות תפריט הנגישות.

 • לתמונות בעלות תוכן משמעותי בלבד יש תיאור מילולי.

 • ניתן לסמן קישורים על ידי יצירת קו תחתי לקישור והבלטתו.

 • ניתן להעביר לשליטת ניווט מקלדת.

אנו פועלים להמשיך ולשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה ובכלל זה אנשים עם מוגבלויות.

נגישות פיזית

משרדי יסודות ממוקמים בירקון 2, מגדלי "אלייד" קומה 16, בני ברק. הבנין מונגש לכלל הציבור ובכלל זה לציבור המוגבל בתנועה. הכניסה לבנין כוללת חניה בחניון כניסה ללובי הבנין ללא מדרגות, שירותים מונגשים בכל קומה, כלל הפתחים הינם ברוחב המאפשר תנועה חופשית בתחומי הבניין.

bottom of page