top of page
התחדשות עירונית

התחדשות עירונית הוא שם כללי לתהליך בו אזור עירוני משתקם פיזית ו/או חברתית  וחוזר להיות חלק מרקמה עירונית‏‏‏ פעילה. התהליך יכול שיהיה מונע ביוזמה של הממשלה והרשויות המקומיות או יזמים פרטיים.

 

מטרתו של פרויקט התחדשות תהיה בד"כ לנצל את הקרקע בצורה יעילה יותר, להוסיף יחידות מגורים, לגוון את שימושי הקרקע, לשפר את התשתיות העירוניות ולחדש את החזות של המתחם.

 

תמ"א 35 ותכניות מחוזיות שונות שמו למטרה לרכז ככול הניתן את הבנייה העתידית בתחומי השטחים הבנויים כבר כיום, באופן שיתרום לשמירתם של השטחים הפתוחים מחד וניצול מיטבי של הקרקע המיועדת לבנייה מאידך.

הדרך לעודד את היזמים לקחת חלק בתהליכי ההתחדשות הינה באמצעות שינוי תכניות בניין עיר, מתן תוספת של זכויות בנייה, הקלות ופטור מהיטל השבחה ומיסי שבח.

 

פרויקט התחדשות עירונית פועל בשני מסלולים: מסלול פינוי בינוי בו מפונים דיירים מבתיהם לפי חוק פינוי-בינוי, ומסלול עיבוי בו לא מתבצע פינוי של אנשים מבתיהם.

bottom of page