top of page

אסתי פרידמן

שותפה מנהלת

20 שנות ניסיון במערכת הבנקאית המקומית והבין-לאומית ובליווי בנקאי של פרויקטים בבנייה למגורים.

 

הקימה את מערך האשראי החוץ בנקאי הראשון בישראל, בעלת ידע רב בבניית מוצרי אשראי מורכבים בשיתוף בין השוק המוסדי והמערכת הבנקאית.

מנכ"לית כלל מימון וחברת הנהלה בכלל ביטוח.

יו"ר כלל ביטוח אשראי.

סמנכ"לית סיטי בנק ת"א. 

ניהלה את הסניף הראשי של הבנק הבינלאומי בירושלים.


BA בכלכלה

MBA במנהל עסקים (התמחות במימון ובנקאות), האוניברסיטה העברית בירושלים.

bottom of page